Call Now010-402332

Our LocationGajuri 1, Dhading

क्याम्पस व्यवस्थापन समितिको नामावली

क्र.सं नामथर पद सम्पर्क  नम्बर इमेल
श्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे अध्यक्ष गजुरी गा.पा –२ ९८५१०२९२०१
श्री पुरुषोत्तोमदास श्रेष्ठ उपाध्यक्ष गजुरी गा.पा.– १ ९८०३२८६९९९
श्री ठाकुर प्रसाद शर्मा सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५१०८६७६८
श्री कृष्ण वदन नकर्मी त्रि.वि.प्रतिनिधि सदस्य
श्री राजेन्द्रविक्रम बस्नेत पदेन सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५१०३०८४७
श्री सिता ढुङगाना सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५१२३७००९
श्री प्रमोदराज रुपाखेति सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५११३४५०२
श्री शुक्ल बहादुर उप्रेति सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५११२०५६६
श्री मनोहरदास श्रेष्ठ सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८४१२५१०१५
१० श्री विनोद पाठक सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५१०१२१३०
११ श्री रंग प्रसाद थपलिया सदस्य सिद्धलेक गा.पा. –६ ९८४१४१५५३६
१२ श्री लक्ष्मण खतिवडा सदस्य सिद्धलेक गा.पा. –७ ९८५११९४०५१
१३ श्री रामशरण गिरी सदस्य सिद्धलेक गा.पा. –७ ९८५१००४४९४
१४ श्री पुष्पराज थपलिया सदस्य सिद्धलेक गा.पा. –६ ९८५१११२८४६
१५ श्री तारानाथ भण्डारी सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८४१३६३२६२
१६ श्री भुमिप्रसाद कँडेल सदस्य गजुरी गा.पा. –२ ९८४९२०७३५५
१७ श्री भद्रलाल मगर सदस्य गजुरी गा.पा. –२ ९८४१०६५६२७
१८ श्री राजकुमार पण्डित पदेन सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८४१२६४३४५
१९ श्री निशा गजुरेल सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८४९६४२९३५
२० श्री इन्दिरा रेग्मी सदस्य गजुरी गा.पा. –५ ९८४९९४१६१७
२१ श्री अर्जुन प्रसाद अर्याल सदस्य गजुरी गा.पा. –५ ९८५११५३६०७
२२ श्री गंगासागर नेपाल सदस्य गजुरी गा.पा. –१ ९८५११६६८१५
२३ श्री रामचन्द्र अर्याल शिक्षक प्रतिनिधि निलकण्ठ न.पा.३ ९८४१६९५६६२
२४ श्री रुपक गिरी स्ववियु प्रतिनिधि गजुरी गा.पा. १ ९८०८७३९२१५
२५ श्री रुद्र प्रसाद दनै सदस्य सचिव ज्वालामुखी.७, धादिङ ९८५१०५३५२८